Relaţii bilaterale

Relaţii culturale

Se derulează pe baza mai multor acorduri, între care: Acordul interguvernamental de colaborare în domeniile culturii, semnat la Bucureşti, la 21 septembrie 1998; Acordul privind colaborarea tehnico-ştiinţifică, încheiat între Ministerul Ştiinţei şi Tehnologiei din România şi Ministerul Ştiinţei (Academia de Ştiinţe) din Kazahstan, semnat la Bucureşti, la 25 aprilie 1996; Acordul de colaborare în domeniul învăţământului între Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Republica Kazahstan, semnat la 19 noiembrie 2008, la Astana;

În ultimii ani au avut loc participări reciproce la numeroase acţiuni în domeniul culturii şi educaţiei organizate în cele două ţări: festivaluri internaţionale de teatru, film, muzică şi folclor, expoziţii de artă populară şi fotografii artistice, olimpiade internaţionale de matematică, informatică, fizică şi chimie. În  2007, la Astana, Karaganda si Alma-Ata, a fost organizată expoziţia de artă plastică „Artă şi Spiritualitate Românească” (cca. 100 lucrări de artă plastică contemporană românească). Manifestarea a fost dedicată împlinirii în 2007 a 15 de relaţii diplomatice dintre România şi Kazahstan. În baza unui accord bilateral, în anul 2009 au fost acordate trei burse de studii universitare în România pentru tineri kazahi.

În anul 2009 s-a încheiat o înţelegere privind înfiinţarea de lectorate de limbă română, respectiv kazahă, la instituţii de învăţământ superior din cele două ţări. La data de 11 iulie 2012, Universitatea de stat din Karaganda şi Institutul Limbii Române  au semnat un Protocol de cooperare în domeniul învăţământului superior şi culturii. Prin acesta, părţile se obligă să creeze un cadru adecvat pentru dezvoltarea mediului educaţional şi cultural, pentru promovarea limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei româneşti, precum şi pentru schimbul de informaţii şi de experienţă în domeniul învăţământului superior. Astfel, s-au creat condiţiile pentru funcţionarea unui Lectorat de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în cadrul Universităţii Karaganda. Lectoratul va deveni activ în viitorul imediat.

 

Modificare regim călătorie în R. Kazahstan

23.12.2016

Vă informăm că, începând cu 1 ianuarie 2017, România se află pe lista celor 45 de state pentru care Kazahstanul a eliminat necesitatea vizei pentru deplasări pe o perioadă de cel…

Marcarea Zilei Naţionale a României la Astana

01.12.2018

În data de 27 noiembrie 2018, Ambasada României în Kazahstan a organizat recepţia dedicata sărbătoririi Zilei Naţionale a României. Cu acest prilej, au fost acordate Diplome de…

Delegaţie a Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj Napoca în Kazahstan

20.11.2018

În perioada 9-18 noiembrie 2018, o delegaţie a Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj Napoca, condusă de doamna decan Gianina Crișan, a efectuat o vizită…

Întâlnire cu conducerea Akimatului din Karaganda

12.11.2018

Ambasadorul Cezar Armeanu, însoţit de consilierul economic Nicolae Păvălucă şi de membrii delegaţiei Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj Napoca, s-au…