Promovare economică

Promovarea exporturilor româneşti

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) împreuna cu asociațiile patronale si profesionale, reunite in cadrul Consiliului de export – un parteneriat public privat activ încă din anul 2004, depun eforturi pentru identificarea de soluții in vederea creșterii exporturilor pe piețele externe, inclusiv în Kazahstan – o piață de interes si cu potențial pentru exportatorii romani, cu implicații directe in diminuarea soldului in defavoarea părții române.

România a făcut pași semnificativi pe linia îmbunătățirii serviciilor publice de promovare la export. Legislația in materie prevede 7 instrumente de susținere si promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat: participarea la târguri si expoziții internaționale, la misiuni economice, realizarea de studii de piața si pe produse, de acțiuni de publicitate si reclama cu caracter general, administrarea unui Portal de Comerț Exterior (PCE), realizarea de acțiuni de promovare a exporturilor prin BPCE –uri ale MMACA in exterior, de acțiuni de promovare la târgurile si expozițiile internaționale organizate in România.

Pentru asigurarea creșterii gradului de inovare si de orientare spre export a IMM-urilor la nivelul MMACA au fost avute in vedere următoarele măsuri:

Susținerea si promovarea exportului pe piețe strategice de export, promovarea bunurilor si serviciilor cu valoare adăugată si acordarea asistentei de specialitate vizând creșterea numărului de operatori economici care accesează instrumentele de promovare a exportului.

Extinderea bazei de companii romanești de export care beneficiază de sprijinul statului prin scheme de promovare a exportului, prin introducerea de noi scheme de selecție a companiilor participante la aceste scheme, acordând prioritate noilor societăți in măsura sa exporte servicii inovatoare, sub marca proprie.

In decursul anului 2017, in cadrul programului de sprijinire a exportatorilor romani, au fost organizate si derulate 9 misiuni economice cu sprijinul Ambasadei si BPCE Astana, in diverse sectoare (IT&C, Inovație, Utilaje si echipamente pentru industria de petrol si gaze, etc.).

Îndrumar de afaceri actualizat ianuarie 2018  

http://www.portaldecomert.ro/Files/Indrumar%20de%20afaceri%20Kazahstan%20-%202018_201813126508.pdf

Modificare regim călătorie în R. Kazahstan

23.12.2016

Vă informăm că, începând cu 1 ianuarie 2017, România se află pe lista celor 45 de state pentru care Kazahstanul a eliminat necesitatea vizei pentru deplasări pe o perioadă de cel…

Marcarea Zilei Naţionale a României la Astana

01.12.2018

În data de 27 noiembrie 2018, Ambasada României în Kazahstan a organizat recepţia dedicata sărbătoririi Zilei Naţionale a României. Cu acest prilej, au fost acordate Diplome de…

Delegaţie a Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj Napoca în Kazahstan

20.11.2018

În perioada 9-18 noiembrie 2018, o delegaţie a Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj Napoca, condusă de doamna decan Gianina Crișan, a efectuat o vizită…

Întâlnire cu conducerea Akimatului din Karaganda

12.11.2018

Ambasadorul Cezar Armeanu, însoţit de consilierul economic Nicolae Păvălucă şi de membrii delegaţiei Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj Napoca, s-au…