Republica Kazahstan

Accesul pe piaţa muncii

În concordanţă cu legea kazahă, cetăţenii străini sau apatrizii pot muncii în R. Kazahstan în temeiul permiselor acordate de către autoritatea desemnată.

 

Permisele de muncă se acordă pentru următoarele categorii:

 • Directori executivi, cu studii superioare şi cel puțin 5 ani de serviciu în funcții de conducere în sectorul lor;
 •  Manageri şi specialişti, care îndeplinesc cerinţele de calificare stabilite în Indicatorul de calificare în funcţie;
 • Muncitori calificaţi; 
 • Lucrătorii implicaţi în activităţi agricole sezoniere conform acordurilor internaţionale privind cooperarea şi protecţia socială în domeniul migraţiei forţei de muncă.

       În acelaşi timp, legea kazahă stabileşte categoriile de cetăţeni străini şi apatrizi care pot fi angajaţi fără autorizaţie specială:

 • Directorii executivi de sucursale sau birouri ale companiilor străine;
 • Persoane care efectuează călătorii de afaceri care durează nu mai mult de 60 de zile într-un an calendaristic. Poate fi acceptată situaţia în care se depăşeşc 60 de zile numai în cazul in care personal kazah este detaşat, în scopul de formare profesională şi de perfecţionare specifică într-o societate străină, care detaşează acelaşi număr de muncitori străini pentru o perioadă similară, sau în cazul în care acelaşi număr de cetăţeni kazahi sunt trimişi pentru studii în instituţiile de învățământ în ţara în care societate străină îşi desfăşoară activitatea. În acest sens, detaşarea nu poate fi efectuată pe o perioadă mai mare de 180 zile calendaristice;
 • Persoanele fizice detaşate în baza contractului de muncă pentru mai mult de 60 de zile la o corporaţie din Kazahstan, sucursale şi birouri ale companiilor străine;
 • Directorii executivi ai companiilor care au încheiat (prin intermdiul Guvernului R. Kazahstan) contracte de investiții în valoare de peste 50 milioane dolari SUA, precum şi directorii executivi ai societăților care investesc în sectoarele prioritare din Kazahkstan sau care au intrat în contract cu autoritatea respectivă responsabilă pentru investiții;
 • Personalul misiunilor diplomatice şi instituţiilor internaţionale, precum şi personalul din consulate, acreditat în Kazahstan;
 • Cei care sosesc în baza acordurilor internaţionale privind actele de caritate şi ajutor umanitar;
 • Reprezentanţii mass-media acreditaţi în Kazahstan;
 • Membrii echipajelor de pe nave fluviale, aeriene, feroviare sau de transport rutier, deţinute de către entităţi străine;
 • Artişti, regizori, dirijori, coregrafi, pictori, antrenori, sportivi şi formatori profesionali;
 • Străini, persoane fizice, cu domiciliul permanent în Kazahstan;
 • Cei care au primit statutul de refugiat sau azil politic în Kazahstan;
 • Cei care studiază şi lucrează la instituţiile de învăţământ din Kazahkstan;
 • Cei care predau la instituţii profesionale (în conformitate cu acordurile internaţionale) privind cooperarea pe proiecte de educaţie autorizate de către Kazahstan (cu condiţia să nu depăşească o cotă de personal de 25 %);
 • Specilalişti în dezvoltarea şi operarea infrastructurii de rachete spaţiale care urmează să fie utilizate în cadrul acordurilor internaţionale privind cooperarea în industria aerospaţială, semnate de către Kazahstan;
 • Manageri şi specialişti cu studii superioare (confirmate în temeiul legii kazahe) care lucrează la Centrul Financiar Regional din Almaty.

 

Vă rugăm să reţineţi că, în fiecare an, Guvernul R. Kazahstan stabileşte cote cu privire la lucrătorii străini care urmează a fi angajaţi.

 

Documente ce trebuiesc prezentate în vederea obţinerii permisului de lucru:

1.      Informaţii cu privire la lucrătorul străin cu indicarea numelui complet (inclusiv în litere latine), data naşterii, cetăţenia, numărul paşaportului, data şi agenţia de emitere a paşaportului (documente de identificare), ţara de reşedinţă permanentă, ţara de plecare, educaţie, specialitatea şi calificările (poziţiile), în conformitate cu nomenclatorul de evaluare al managerilor, specialiştilor şi directorilor.

2.      Documente ale cetăţenilor străini care să confirme calificările:

 • traduceri legalizate ale documentelor de studii, în conformitate cu procedura stabilită de statul kazah (sau copii in cazul în care documentul original este în limba rusă), cu excepţia cazurilor stipulate de contractele internaţionale ratificate şi de R. Kazahstan;
 • informaţii cu privire la activitatea profesională prin prezentarea unei adeverinţe de la fostul loc de muncă ori alte documente recunoscute de statul kazah.

3.      Concluziile Agenţiei Executive Centrale a R. Kazahstan cu privire la nivelul de încadrare profesională în care poate fi angajat un apatrid în istituţii şi organizaţii dedicate învăţământului superior şi ştiinţei.

4.      Cazier judiciar.

5.      Certfificat medical prin care să se ateste capacitatea muncitorului de a lucra în condiţiile cerute de contractul de muncă.

6.      Asigurare medicală.

 

Întâlnirea Ambasadorului României, Cezar Armeanu, cu Berik Jakenov, Akimul Districtului ESIL din Nur-Sultan (20 decembrie 2020)

20.12.2019

Întâlnirea Ambasadorului României, Cezar Armeanu, cu Berik Jakenov, Akimul Districtului ESIL din Nur-Sultan (20 decembrie 2020). Galerie foto …

Evenimente organizate de Ambasada României în Tajikistan, în perioada 4-7 decembrie 2019

04.12.2019

În data de 4 Decembrie 2019, Ambasada României a organizat la Dushanbe o serie de evenimente dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a ţării noastre. De asemenea, reprezentantii…

Ambasada României a organizat în cadrul Cinematografului „Casa Filmului Aimatovdun Aalamî” din Bishkek „Ziua filmului românesc”

03.12.2019

În data de 3 decembrie 2019, Ambasada României a organizat în cadrul Cinematografului „Casa Filmului Aimatovdun Aalamî” din Bishkek „Ziua filmului românesc”. Galerie…

Ziua Națională a României sărbătorită în Republica Kârgâză

02.12.2019

Luni, 2 decembrie 2019, Ambasada României a sărbătorit Ziua Națională la Bishkek. Evenimentul a fost organizat în cadrul Filarmonicii din localitate. După ceremonia oficială,…